Twerk Revolution Tour | Yhdenvertaisuussuunnitelma

Mikä yhdenvertaisuus?

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.


On tärkeää tunnistaa, että tietyt ihmisryhmät kokevat ominaisuuksistaan, kuten väristä, kansalaisuudesta, vammaisuudesta, sukupuolesta tai seksuaalisuudesta suuntautumisesta johtuen syrjintää.

Suunnitelman tavoite

Twerk Revolution -kiertueen yhdenvertaisuussuunnitelman avulla pyrimme takaamaan jokaiselle henkilölle turvallisen, tervetulleen ja hyväksytyn olon tapahtumassamme. Kiertueemme missiona on puolustaa naisten oikeuksia sekä murtaa yhteiskunnan ahtaita normeja naiseudesta, kuten naisiin kohdistuvia kapeita stereotypioita, odotuksia ja oletuksia. Tarkoituksenamme on laajentaa käsityksiä naiseudesta ja ajaa jokaisen naiseksi itsensä identifioivan henkilön asiaa. Vaikka olemmekin valinneet käsitellä kursseillamme naisten yhteiskunnallista asemaa ja käyttää kiertueen mainonnassa termiä “naiset”, se ei tarkoita, että tapahtumaan olisivat tervetulleita ainoastaan naiseksi itsensä identifioivat henkilöt. Kurssi on avoin kaikille, jotka haluavat olla mukana vallankumouksessa ja ihan jokainen on tervetullut tanssimaan kanssamme sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Kuinka edistämme yhdenvertaisuutta?

  • Vaikka puhumme kurssilla naiseudesta ja naisten oikeuksista, emme tee oletuksia kenenkään osallistujan sukupuolesta.
  • Pyrimme käyttämään sukupuolisensitiivistä sanastoa henkilöistä puhuttaessa.
  • Huomioimme henkilöt, jotka eivät puhu suomea. Kurssit voidaan ohjata sekä suomeksi että englanniksi.
  • Erilaiset vammat ja rajoitteet otetaan huomioon kursseillamme. Tarjoamme vaihtoehtoisia harjoitteita, jotta jokainen pystyy osallistumaan.
  • Avustajat ovat enemmän kuin tervetulleita ilmaiseksi kursseillemme.
  • Jokaiselle kurssille tulee joitakin ilmaisia/maksa, mitä pystyt -kurssipaikkoja